Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia

Szacujemy wartość i przygotowujemy wniosek o rekompensaty dla podmiotów z sektora energochłonnego. Jako eksperckie konsorcjum z wieloletnim doświadczeniem doradzimy najlepsze rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa.

USTAWA O ZAMROŻENIU CEN ENERGII NA ROK 2019

Tylko do 30 czerwca można złożyć wniosek o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. Wiele firm nie jest tego świadomych.

Rosnące ceny energii skłoniły ustawodawców do wprowadzenia systemów wsparcia, mających na celu utrzymanie konkurencyjności na globalnym rynku. Były to m. in: rozwiązania wynikające z ustawy „prądowej”:

a) Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej stanowiące pomoc de minimis

b) Wypłata kwoty różnicy ceny

c) System zamrożenia cen energii elektrycznej dla poszczególnych odbiorców

Duża liczba średnich i dużych przedsiębiorstw, uprawnionych do uzyskania wsparcia w postaci pomocy de minimis z tytułu wyższych cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 r., nie posiada wiedzy o tej formie wsparcia. Warto zauważyć, że w celu uzyskania dofinansowania niezbędne jest złożenie wniosku do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Wniosek może zostać złożony w terminie do 30 czerwca 2020 pod rygorem utraty prawa do otrzymania dofinansowania.

Jako konsorcjum firm Eidos EnMS Kancelaria Polowiec i Wspólnicy chcemy pomóc Państwu wypełnić ten wniosek i zadbać o adekwatną kwotę dofinansowania, odciążając jednocześnie firmy, by te mogły zająć się swoim core businessem.

Na jakie środki mogą liczyć średnie i duże firmy?

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, dla której co do zasady określone są odpowiednie limity w zależności od sektora prowadzonej działalności:

  • 200 000 euro w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych,
  • 100 000 euro w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych – dla firm z sektora transportu drogowego,
  • 30 000 euro w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych – dla firm z sektora rybołówstwa i akwakultury,
  • 15 000 euro w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych – dla firm z sektora rolnego.

Warto zauważyć, że wielkość tej pomocy uzależniona jest od pomocy wcześniej uzyskanej w perspektywie 3 lat. Dlatego przy występowaniu o kwotę pomocy warto upewnić się na temat wielkości dostępnego dla siebie limitu.

Kontakt do nas: biuro@eidos.krakow.pl

przykładowy zakres współpracy

»  Wstępna identyfikacja możliwości skorzystania oraz wyliczenie potencjalnej kwoty rekompensat

»  Przygotowanie wniosku o przyznanie rekompensat

»  Przygotowanie załączników do wniosku

»  Reprezentowanie Spółki w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE) lub zarządcą rozliczeń

konsorcjum eksperckie

dlaczego my?

zespół prawników i inżynierów

Wyróżnia nas kompleksowe podejście, na które składa się zarówno znajomość przepisów prawa i odpowiednich rozporządzeń, jak też inżynierskie kompetencje, potrzebne do tego, by usługi łączące kwestie prawne i techniczne przeprowadzać z należytą starannością i wiedzą.

W szczególności posiadamy doświadczenie związane z obsługą podmiotów podpadających pod system ETS (dyrektywa EU ETS, ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji), związane z zezwoleniami na emisję gazów cieplarnianych czy przydziałem uprawnień do emisji.

Zabezpieczamy kompetentnie interes Klientów, którzy mogą bez stresu i oszczędzając czas uzyskać rekompensaty, zajmując się swoją podstawową działalnością biznesową.

Eidos Sp. z o.o.

Odciąża firmy od zajmowania się sprawami energii, tworzy audyty energetyczne jak i efektywności firmy, reprezentuje interesy klientów przed spółkami obrotu i dystrybucji , zawsze jest na bieżąco z wymaganiami rynkowymi, prawnymi i technicznymi.

Polowiec i Wspólnicy SP. j.

Polowiec i Wspólnicy sp. j. Kancelaria Radców Prawnych – podmiot specjalizujący się m. in. w prawie energetycznym. Obsługuje z sukcesami zarówno odbiorców końcowych jak i przedsiębiorstwa energetyczne, działające w obszarach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji paliw. Od 2016 r. Kancelaria jest członkiem Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Firma EnMS Polska

Firma powstała w 2010 roku, z misją ograniczania i kontroli kosztów energii. Inżynierowie EnMS Polska Sp. z o.o. podnosi efektywność energetyczną firm poprzez szeroką gamę audytów technicznych: audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb klienta. Świadczy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania Systemów Zarządzania Energią wg normy ISO 50001.

Zapraszamy do kontaktu

dr Marek Przychodzeń

telefon: +48 784 601 018

e-mail: przychodzen@eidos.krakow.pl

 

Agata Gibaszek

telefon: +48 691 255 252

e-mail: agata@eidos.krakow.pl