Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia

Szacujemy wartość i przygotowujemy wniosek o rekompensaty dla podmiotów z sektora energochłonnego. Jako eksperckie konsorcjum z wieloletnim doświadczeniem doradzimy najlepsze rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa.

ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Cena energii w Polsce jest aktualnie jedną z wyższych w całej Europie oraz najwyższą wśród naszych sąsiadów. Za jej wzrost odpowiada obecnie system EU ETS, który wymusza zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, których cena od lipca zeszłego roku wzrosła prawie dwukrotnie. W sąsiednich krajach odbiorcy energochłonni cieszą się znacznymi ulgami regulacyjnymi oraz są objęci systemem rekompensat z tytułu emisji. Rosnące ceny w przyszłości będą miały negatywny wpływ na konkurencyjność przemysłu naszego kraju.

Prawo Unii Europejskiej pozwala przeznaczyć część środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji na rekompensaty dla przemysłu.

Celem tej ustawy jest zrekompensowanie kosztów ponoszonych przez przemysł energochłonny, na zasadzie przeniesienia kosztów zakupu uprawnień do emisji.

przykładowy zakres współpracy

»  Wstępna identyfikacja możliwości skorzystania oraz wyliczenie potencjalnej kwoty rekompensat

»  Przygotowanie wniosku o przyznanie rekompensat

»  Przygotowanie załączników do wniosku

»  Reprezentowanie Spółki w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE) lub zarządcą rozliczeń

konsorcjum eksperckie

dlaczego my?

zespół prawników i inżynierów

Wyróżnia nas kompleksowe podejście, na które składa się zarówno znajomość przepisów prawa i odpowiednich rozporządzeń, jak też inżynierskie kompetencje, potrzebne do tego, by usługi łączące kwestie prawne i techniczne przeprowadzać z należytą starannością i wiedzą.

W szczególności posiadamy doświadczenie związane z obsługą podmiotów podpadających pod system ETS (dyrektywa EU ETS, ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji), związane z zezwoleniami na emisję gazów cieplarnianych czy przydziałem uprawnień do emisji.

Zabezpieczamy kompetentnie interes Klientów, którzy mogą bez stresu i oszczędzając czas uzyskać rekompensaty, zajmując się swoją podstawową działalnością biznesową.

Eidos Sp. z o.o.

Odciąża firmy od zajmowania się sprawami energii, tworzy audyty energetyczne jak i efektywności firmy, reprezentuje interesy klientów przed spółkami obrotu i dystrybucji , zawsze jest na bieżąco z wymaganiami rynkowymi, prawnymi i technicznymi.

Polowiec i Wspólnicy SP. j.

Polowiec i Wspólnicy sp. j. Kancelaria Radców Prawnych – podmiot specjalizujący się m. in. w prawie energetycznym. Obsługuje z sukcesami zarówno odbiorców końcowych jak i przedsiębiorstwa energetyczne, działające w obszarach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji paliw. Od 2016 r. Kancelaria jest członkiem Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Firma EnMS Polska

Firma powstała w 2010 roku, z misją ograniczania i kontroli kosztów energii. Inżynierowie EnMS Polska Sp. z o.o. podnosi efektywność energetyczną firm poprzez szeroką gamę audytów technicznych: audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb klienta. Świadczy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania Systemów Zarządzania Energią wg normy ISO 50001.

Zapraszamy do kontaktu

dr Marek Przychodzeń

telefon: +48 784 601 018

e-mail: przychodzen@eidos.krakow.pl

 

Agata Gibaszek

telefon: +48 691 255 252

e-mail: agata@eidos.krakow.pl